User login

Sagittaria

Sagittaria

Svenskt namn är pilört.

Det svenska namnet på släktet Sagittaria är pilbladssläktet. Släktet Sagittaria tillhör växtfamiljen svaltingväxter, Alismataceae.

Två arter av Sagittaria växer vilt i svenska vatten.

Det finns olika bud på vilket artnamn som skall gälla för denna växt, och det finns dessutom flera arter (eller minst två olika) av Sagittaria.

Ibland är det svårt att skilja mellan Sagittaria och Vallisneria då de liknar varandra. Det lättaste sättet att skilja på dessa bägge växtgrupper är att alla längsgående bladnerver hos Vallisneria slutar i bladspetsen, medan de hos Sagittaria inte når bladspetsen.

Sagittaria subulata 15 juli 2014, nyplanterade sticklingar:

Dessutom är Vallisnerians blad alltid jämntjocka, medan en del Sagittariablad är aningen tjockare på mitten, vilket man kan känna med fingrarna.

En fördel med Sagittaria är att den inte får så långa blad som Vallisneria, så den påminner mer om gräs, och ger ett prydligare intryck, även i lite mindre akvarier. Den kan dock få upp till 40 eller 50 cm långa blad, enligt litteraturen. Mina har dock upp till 55 cm långa blad, och de är inte helt etablerade ännu...

En lite speciell egenhet som sagittarian har är att planterar man den långt bak i akvariet tenderar den att krympa i storlek, och sätter man den långt fram i akvariet så tenderar den att få extra långa blad - så den gör gärna lite tvärsemot vad man tänkt sig.

Man behöver inte vara noga med att plantera tillväxtpunkten ovanför gruset, som med Vallisneria, Sagittaria tycks inte alls vara så känslig för det.

Denna har jag köpt som Sagittaria subulata. Den har både submersa blad (undervattensblad) och emersa blad (övervattenblad). De ovala är emersa blad, och de vanliga submersa bladen påminner om Vallisneriablad:

Sagittaria subulata 10 september 2006:

Sagittaria subulata 27 november 2007:

Sagittaria subulata 5 oktober 2008:

Sagittaria subulata 11 juli 2010:

Sagittaria subulata 11 juli 2010:

Sagittaria subulata 27 jan 2018: