User login

Limnophila

Limnophila sessiflora

Svenskt namn är gälört.

Gälörten tillhör växtfamiljen Scrophulariaceae och härstammar från Asien.

Krav på vattenvärden: Växten trivs bäst med ett pH på mellan 5,5 och 8, samt i em temperatur på mellan 22 och 30 grader.

Växten blir lätt närmare en halvmeter hög, och växer snabbt med tillräcklig belysning. Vackrast är den om den planteras i grupp.

Innan jag fick denna växt av en kompis så hade jag aldrig ens sett den, men det är en trevlig finbladig stängelväxt som kan vara lite känslig och har ganska högt ljusbehov. Min kompis, som jag fick den av, kallar den "morotsblast" vilket jag tycker är ett passande namn.

Arten påminner om Cabomba men de flikiga bladen sitter inte fast på stängeln på samma sätt, och tittar man lite närmare är det mycket lätt att skilja arterna ifrån varandra. På en vanlig Cabomba sitter det två blad mitt emot varandra på stjälken, dessa är mycket flikiga och stora nog att tillsammans nå runt stjälken. På en Limnophila sessiflora sitter det många mindre blad på samma ställe runt om stjälken, varje blad är mindre än hos Cabomban men de når tillsammans runt stjälken. Tittar man på toppskottet uppifrån ser man att konturen på Cabomban är rund, medan konturen på Limnophilan är flikig. Man kan lätt påstså att topparna på Limnophilan är lite stjärnformade.

Enligt mina egna erfarenheter tycker sniglarna mycket bra om denna växt, så det kan vara bra att hålla reda på hur mycket mat sniglarna får. Det står på olika hemsidor att Limnophilan skall vara mindre känslig för att bli skuggad av flytväxter än Cabomba, men i mina akvarier har det varit tvärtom, Limnophilan har snabbt stannat i växten när den blivit skuggad och sedan snabbt dött. Cabomban klarade sig betydligt längre. Antagligen spelar även andra faktorer in.

Gälört:

Gälört 5 juli 2006:

Gälört 20 augusti 2006: