User login

Lemna

Lemna minor

Svenskt namn är andmat. Andmat är riktigt små rundade blad som flyter i vattenytan och mest är till besvär, om vi skall vara riktigt ärliga. Den är fin att ha i små mängder, men måste hela tiden hållas efter så den inte täcker hela vattenytan till men för fiskarna och de andra växterna. Det finns olika arter av andmat. Den jag har heter Lemna minor. Det finns även jätteandmat och korsandmat, vilka fler som finns vet jag ej. Jätteandmaten till hör dock ej samma släkte som vanlig andmat.

Släktet Lemna tillhör växtfamiljen andmatsväxter Lemnaceae, på engelska duckweed family, som numera räknas som en underfamilj till växtfamiljen kallaväxter, Araceae.

Jag har andmat i flera av mina akvarier. Det är alltså en liten obetydlig grön flytväxt, men vars tillväxt är exponentiell, varför den snabbt invaderar och fyller hela vattenytan på ett akvarium. Ändå har den flera olika användningsområden. Det finns fiskar som gärna äter den, varvid den fungerar som billig fiskmat, och den konkurrerar bra med alger varvid den fungerar som algbekämpare, den hjälper till att rena vattnet om det går lite för många fiskar i ett akvarium mm.

Den tillväxer som sagt exponentiellt, vilket innebär att man alltid måste rensa bort och kasta massor med andmat minst varje vecka. Den brukar vara svår att bli av med, en enda andmat blir snart massor med nya. Arten förökar sig vanligen genom delning.

Ett blad på en andmat (som ju vanligen består av mellan ett och fyra blad) är ca 3 mm långt. Sitter bladen mitt emot varandra, vilket de ofta gör, så blir växten maximalt 6 mm tvärs över. Vanligen ser man andmat i mängder varvid de nästan täcker vattenytan. Rötterna kan bli omkring 3 cm långa.

Andmat blandad med lite Azolla californiana:

Andmat & Azolla californiana 5 maj 2006:

Andmat & jätteandmat 8 juni 2006:

Andmat från sidan 23 maj 2006: