User login

Hygrophila

Hygrophila

Dessa växter är alla någorlunda lättskötta stängelväxter som alla är lätta att föröka från toppskott. När man toppar en planta kan upp till tre nya toppskott utvecklas på den gamla plantan. Låter man ett blad ligga och flyta i vattenytan kan den utvecklas till en ny planta.

I släktet Hygrophila förekommer flera olika populära akvarieväxter.

Släktet tillhör växtfamiljen akantusväxter, Acantaceae. På engelska acanthus family.

Hygrophila guanensis 10 nov 2006:

Släktet Hygrophila tillhör växtfamiljen Acanthaceae och härstammar från Asien.