User login

Cryptocoryne

Cryptocoryne (flera arter på denna sida).

Svenskt namn är vattenkalla.

Cryptocoryne tillhör växtfamiljen Araceae, på svenska familjen kallaväxter.

Det finns mängder med olika arter av Cryptocoryne, och gemensamt för dem alla är att de växer långsamt, detta är ett stort släkte med väldigt många olika långsamväxande arter. Man bör inte köpa in Cryptocoryner till nyuppsatta akvarier eftersom de inte trivs i nyuppsatta akvarier och absolut inte tycker om att planteras om eller att flytta. Vissa av arterna är mycket små, och andra blir stora och höga. Färgerna på dessa växter är ofta lite mörka, i rödaktigt, brunt och grönt.

Cryptocorynerna har i gemen lägre ljusbehov än många andra arter och passar bäst i akvarier med lite svagare belysning. När man har haft dem ett tag kan de drabbas av Cryptocorynesjukan och alla bladen ser ut att smälta, ibland sker detta inom några veckor efter inköpet. Låt dem bara vara så kommer de igen lite senare.

Eftersom arterna växer så långsamt är det inte otroligt att de inte behöver så mycket näring som de snabbväxande arterna. Dessa växter förökar sig med utlöpare som löper längs bottenlagret, ibland även straxt under grusets översta lager.


Cryptocoryne amicorum
10 nov 2006:

Cryptocoryne becketti "petchii"
6 sept 2006:

Cryptocoryne usteriana
3 april 2007:

Cryptocoryne nevelli
10 nov 2006:

Cryptocoryne moehlmanni
10 nov 2006:

Cryptocoryne sp.
Okänd art.

Samma planta när den vant in sig:


Cryptocoryne sp.
Ännu en okänd art. 7 febr 2007:

Cryptocoryne sp.
En tredje okänd art. 13 juni 2007:

Cryptocoryne sp.
En fjärde okänd art. 20 dec 2006: