User login

Upphovsrättsskyddat material

Ingen har rätt att använda något foto eller någon del av text som ligger på min website. Allt material på denna hemsida är upphovsrättsskyddat! Här kommer en lista på föreningar och andra som har fått lov att använda visst material härifrån till sina egna hemsidor:

  • SVEMUS (svenska musklubben) får använda alla musfoton på denna hemsida endast om de har korrekt information om vem som tagit fotot. Om foton används på SVEMUS hemsida krävs även en länk till denna hemsida precis intill fotot ifråga.
  • Den Australiska rått- och musföreningen "ANRA" får använda vilka de vill av dessa råttartiklar: Eva's Rat Articles och publicera dem i sin föreningstidning.
  • Eleverna på en skola i England har fått lov att använda min ampelliljasida i samband med en utställning på skolan.
  • SHF (Svenska Hamsterföreningen) har lov att kopiera upp och dela ut gratis de sidor som handlar om degus som lösblad till sina medlemmar och andra intresserade personer. Detta utan att göra ändringar i text o bilder.
  • Alla andra har naturligtvis rätt att spara och skriva ut alla sidor för personligt bruk, men ingen har rätt att sno mina texter eller foton, helt eller delvis, och lägga på egen hemsida eller använda på annat sätt som strider mot den den svenska lagen om upphovsrätt.

All annan publicering av hela eller delar av denna site är förbjuden utan specifikt tillstånd.

Kommersiell användning av av foton eller artiklar från hela denna hemsida är förbjuden.