User login

Ceratophyllum

Ceratophyllum demersum

Svenskt namn är hornsärv. Det finns 2 olika arter av Ceratophyllum, C. demersum och C. submersum.

Ceratophyllaceae - Familjen särvväxter.

Denna växt växer vanligen snabbt, men är skör och går lätt sönder. Alla delarna brukar dock kunna växa vidare. Arten utvecklar ej rötter men växer bra ändå. Det är en stängelväxt som delar sig ganska ofta, och som går bra att låta växa fritt flytande i vattenytan. Trots att den inte utvecklar rötter går den att plantera, pga de krispiga bladen så hålls den kvar av gruset i bottenlagret. Jag har själv odlat den både som fritt flytande och som planterad.

Det är en utmärkt växt för yngel att gömma sig i.

Arten har svårt att klara transporter, och är kanske därför inte så vanlig i djuraffärer längre. Dessutom känns den ofta lite stickig om man rotar mycket i akvariet.

Hornsärv växer vilt i Sverige. I akvarium är den tålig och lättskött men trivs bäst i näringsrikt vatten och påstås ha en hämmande effekt på alger.

Jag har två olika typer av Ceratophyllum demersum, dels den vanliga och dels en som är glesare. Det skall även finnas en som är extra tät, men den har jag endast sett på bild. Bladen på de båda varianterna. C. demersum skiljer sig tydligt åt. Den vanliga typen har blad som vanligen delar sig i två "grenar", men den kan även dela sig i fyra. Intrycket av växten är täta gröna rävsvansar. Den glesa typen har blad som vanligen delar sig i fyra "grenar", men den kan även dela sig i två. Intrycket av växten är nåt glest grönt... De behåller skillnaderna i utseende under samma odlingsförhållanden. Avståndet mellan bladkransarna skiljer sig mycket mellan de båda varianterna, den glesare har långa noder, dvs långt avstånd mellan bldkransarna. Hur många grenar de båda varianterna delar sig i verkar bero på tillväxtförhållanden.

Närbild av bladen. Vanlig hornsärv till vänster i bild och den glesa till höger 6 sept 2007:

Båda varianterna kan bilda tjocka sjok under vattenytan. De passar utmärkt i yngelakvarier och andra akvarier där vissa fiskar behöver söka skydd.

Ceratophyllum demersum, vanlig typ. Fotot visar endast toppen av en planta, den är ofta lite rödgulaktig, resten av växten är vanligen mer grön 14 aug 2006:

Ceratophyllum demersum 10 september 2006:

Ceratophyllum demersum 6 september 2007:


Ceratophyllum demersum, gles typ 22 jan 2007:

Ceratophyllum demersum 10 februari 2007 - Fotot visar endast toppen av en planta:

Ceratophyllum demersum 21 januari 2007:

Ceratophyllum demersum 6 september 2007: