User login

Anubias

Anubias barteri var. nana

Här är en häftig liten växt. Det är en pytteliten växt som jag fick tillsammans med några fiskar som behövde nytt hem. Bladen var bara ca 1 cm långa när den kom och den var planterad i pyttesmå lerkrukor, på bara ett par cm.

Jag plockade ut alla växterna ur krukorna och band fast dem på en kolsten, och sedan dess har de skaffat sig en massa nya blad. Skall bli spännande att se hur stor den kan bli, men jag förstår att det är några vanvårdade exemplar av Anubias barteri var. nana...

Anubias 21 januari 2007, några centimeter hög:

Svenskt namn

Svenska namn är spjutblad, dvärgspjutblad och dvärganubias. Kallas ofta bara Anubias, speciellt när man köper den i djuraffär.

Latinskt namn

Anubias barteri var. nana

Engelskt namn/andra namn

Växten kallas Anubias även på engelska.

Nära släktingar

Det finns flera olika arter av Anubias, vilka alla tycks kallas Anubias och de är mörkgröna och långsamväxande allihopa. De övriga Anubiasarterna är större än denna art och passar bättre i lite större akvarier.

Växtfamilj

Araceae.

Ursprung

Kamerun.

Anubias 30 december 2006, några centimeter hög:

Ljusbehov

Anubias tål att stå rätt mörkt, utan att ta skada. Där Anubiasen trivs dör många andra växter av ljusbrist!!

Kan man hålla den fri från alger så kan växa bra i starkare ljus.

Vattenvärden

Tålig!

Temperaturkrav

20-30 grader Celsius.

Växtsätt

Blad som sticker upp från en rotstock. Lämpligen fäster man rotstocken med lite fiskelina på en sten eller en trädrot, för om man planterar den i akvariegruset så att rotstocken inte ligger ovanpå gruset så kan den lätt ruttna och dö. Växten kan lätt växa fast på en sten eller en trädrot.

Växthöjd

5-15 cm.

Anubias 30 december 2006, några centimeter hög:

Snabb- eller långsamväxande

Anubias är den mest långsamväxande akvarieväxt som verkligen kan leva och växa i akvarium som jag känner till, tom en Cryptocoryne anses vara snabb i jämförelse med denna.

Färg och utseende

Vacket djupgrön färg, en mycket uppskattad växt pga av sin vackar färg och att den är så slätt att hålla.

Passar bäst som

I förgrunden eller i skuggan under flytväxter eller andra högväxande växter.

Anubias 25 juli 2014, 10-12 centimeter hög:

Övrigt

Förökas genom att rotstocken delas.

Bladen kan bli mycket gamla, flera år, o därför är den känslig för algbeväxt. Detta sammantaget med att den tål mycket svagt ljus gör att man gärna har den lite i skuggan av andra växter.

Släktet har fått sitt namn efter den egyptiska guden Anubis, eftersom växten ofta växer i halvmörker...

Anubias är egentligen inte en vattenväxt, utan den trivs bättre över vattenytan än under, men låt inte detta hindra er från att hålla den i akvarium.

Anubias är en av de få akvarieväxter som passar i nästan alla akvarier, få fiskar och andra vattendjur gillar att äta den och den brukar överleva det mesta.

Svårighetsgrad

Lätt.

Eva Johansson

Artikeln påbörjades för några år sedan, men blev färdigskriven juli 2012.