User login

Gamla labburar

Det är förvånansvärt vanligt att uppfödare håller sig med den del gamla labburar som de har möss i. Labburarna är oftast små. Men de håller för väldigt mycket.

Ofta köps denna typ av bur begagnade av sällskapsdjurägare och uppfödare för att ha smådjur i. Dessa är väldigt dyra inköp, så de köps och används främst begagnade. Det finns två vanliga serier av labburar i Sverige, som jag känner till, dels de svenska burarna, och dels Makrolonburarna. Makrolonburarna är vanligast. De är dock extremt hållbara, speciellt Makrolonburarna. Burarna på dessa foton är mycket gamla, ca 25 år sådär, minst.

Makrolon I

Makrolon I. När jag började arbeta på ett lab 1980 användes dessa burar till att ha avelspar med kull i. När jag hade ar´betat några år blev de olagliga för de ansågs vara för små för möss. Istället började man använda Makrolon II. Makrolon I är 23,5 cm lång, 14 cm bred och 13 cm hög, mätt på utsidan.

Makrolon II

Makrolon II. När jag började arbeta på ett lab 1980 användes även dessa burar till att ha avelspar med kull i. Jag är inte säker på om de överhuvudtaget används på lab längre. Makrolon II är 26,5 cm lång, 20,5 cm bred and 14,5 cm hög, mätt på utsidan.

Här ser du ett foto av en Makrolon I bredvid en Makrolon II:

Makrolon III

Makrolon III. När jag började arbeta på ett lab 1980 hade vi inte denna bur, om jag kommer ihåg rätt. Detta är den vanliga musburen på labben av idag, åtminstone de jag varit på. Makrolon III är 42 cm lång, 26,5 cm bred and 15,5 cm hög, mätt på utsidan.

Här ser du ett foto av en Makrolon I bredvid en Makrolon II och en Makrolon III:

Makrolon IV

Makrolon IV. När jag började arbeta på ett lab 1980 var denna den största buren man kunde ha möss och råttor i, och den användes till råttor. Vi hade endast ett fåtal. Makrolon IV är 60 cm lång, 38 cm bred and 20 cm hög, mätt på utsidan. Detta är den enda gamla labburen som är stor nog att ha möss, nataler, taggmöss osv i.

Här ser du ett foto av en Makrolon I, en Makrolon II, en Makrolon III och en Makrolon IV på samma foto:

Lilla svenska buren

Lilla svenska buren. När jag började arbeta på ett lab 1980 var denna den burtyp som användes för musavel där det gick mer än en hona med hane (vanligen 2 till 4 honor och en hane), samt för förvaring av tio st vuxna möss av samma kön. Denna bur var mycket vanlig. Den lilla svenska buren är 36 cm lång, 26 cm bred and 12 cm hög, mätt ovanpå och på utsidan. Observera att locket är längre än buren.

Stora svenska buren

Stora svenska buren. När jag började arbeta på ett lab 1980 var denna den burtyp som användes för råttor, både för råttavel och för att förvara vuxna råttor i. Till avel hölls en eller två honor och deras kullar med en hane. Den stora svenska buren är 50,5 cm lång, 36 cm bred and 17 cm hög, mätt ovanpå och på utsidan. Observera att locket är längre än buren.

Här är ett foto av den lilla svenska buren ovanpå den stora svenska buren, den lilla användes alltså till möss och den stora till råttor:

Stora labburar?

Här är ett foto som visar en stor svensk bur ovanpå en Makrolon IV. När du ser dessa 2 burar kanske du kan tänka dig att det blev tungt för djurvårdarna att byta på hundratals sådana stora burar dagligen.

Jag har fått höra att någon här i Sverige designade en labbur som var mer mittemellan dessa båda i storlek, för att användas till råttor, just så att det inte skulle bli för tungt för djurvårdarna. Jag har dock aldrig sett den buren.

Stora burar?

Här är ett foto av den största Makrolon buren och en vanlig bur från en djuraffär:

Jag vet vilken jag skulle använda till mina djur. Speciellt som den större buren är en av mina smådjursburar (en Dunabur). Makrolon buren håller betydligt längre, men Dunaburen är större, lättare och mycket billigare att köpa. Denna Dunabur är 72 cm lång, 46 cm bred and 32 cm hög, mätt på utsidan.

Fotona är några år gamla vid det här laget.

13 juli 2006.