User login

Hur länge lever möss?

Den genomsnittliga livslängden hos möss beror på flera olika faktorer, exempelvis vilken typ av mus du har, hur länge dess föräldrar levde, om det finns några genetiska sjukdomar i släkten och hur väl du sköter om den. Det är väldigt viktigt att mata sina möss väl!

De engelsktypade mössen har vanligen en livslängd på under 1 år, vissa lever i endast 6 månader.

Här i Sverige har vi en uppfödare av engelsktypade möss som har en genomsnittslivslängd på ca 2 år. Den äldsta engelsktypade musen i Sverige blev 3 år, 5 månader och 1 vecka. Hemligheten bakom denna långa livslängd ligger huvudsakligen i utfodringen, enligt denna uppfödare.

Den svensktypade musen har en genomsnittlig livslängd på strax över 2 år. Den äldsta svensktypade musen levde i närmare 3 år.

Minimusen lever inte lika länge, vanligen endast 1 år i genomsnitt. Maximalt brukar de kunna bli 1 1/2 år gamla. Den äldsta korningen mellan minimus och svensktypad mus blev ca 2 1/2 år gammal.

Laboratoriemöss kan leva länge, runt 3 år är inte så ovanligt, och en del kan bli ännu äldre. Tammöss avlas av vissa uppfödare till att leva länge, men det gör man inte med laboratoriemöss (de avlas istället till att få många friska och fina ungar!). De flesta laboratoriemöss avlivas i ung ålder.

Slutsats:

Sammantaget innebär detta att de allra flesta möss i fångenskap blir avlivade som unga, en del dör av sjukdom och väldigt få hinner leva länge nog att få uppleva sin ålderdom.