User login

Systematik

Systematik

Hur är våra akvarieväxter egentligen besläktade med varandra och med andra växter? Tja en gång på 1700-talet så var den svensk snubbe som hette Carl von Linné som hittade på sitt eget lilla busiga tricks - det som idag kallas systematik.

Systematik (taxonomi):

Allt levande på vår jord indelas av vetenskapsmännen i olika grupper. Den högsta indelningen av liv på jorden är grupper som kallas domäner.

Domäner:

  1. Bacteria - eubakterier. Eubakterier består av vanliga bakterier samt cyanobakterier. Eubakterier saknar cellkärna.
  2. Archaea - arkéer. Arkéer kallas med ett annat ord arkebakterier.
  3. Eukaryota - eukaryoter. Här finns det många levande organismer vi känner från vårt dagliga liv!

1990 infördes systemet med tre domäner, innan dess gällde 2 domäner, arkéerna ingick då i eubakterierna. Många använder fortfarande det gamla systemet med 2 domäner.

Innan dess fanns ett system med 5 domäner (infördes 1969) eller 6 domäner (infördes 1980), vilket jag glatt förbigår här :-)

Riken:

Domänerna indelas i riken, och domänen eukaryota (vilken är den som är intressant när det gäller akvarieväxter) indelas i 4 riken.

  1. Animalia - djur. Här finns hästar, hundar och människor mm.
  2. Fungi - svampar. Kantareller mm :-)
  3. Plantae - växter. Träd, blommor, ormbunkar, akvarieväxter, osv.
  4. Protista - protister. Lite olika saker som inte passar in i de övriga rikena! Bland annat en del olika alger :-)

Riken indelas i divisioner när det gäller växter, motsvarande nivå för djur heter stam. Växternas indelning när det gäller indelning i divisioner är föremål för en grundlig pågående omrevidering, varför ingen exakt information finns att tillgå, men rent generellt består växtriket av två stora undergrupper - kryptogamerna, som förökas genom sporer och fanerogamerna som förökas genom fröer. Inom båda dessa grupper återfinns välkända akvarieväxter!

Studiet av växterna kallas botanik. Man uppskattar att det finns omkring 350000 olika arter av växter på jorden. Över 250000 fanerogamer har identifierats och 15000 kryptogamer.

Adjektivsuffix

Det finns bestämda adjektivsuffix för de olika nivåerna av gruppering inom den systematiken. Exempelvisa grupperingen familj har adjektivsuffixet -aceae, dvs det latinska namnet på en familj skall sluta med aceae, vilket ibland kan vara bra att veta! Likaså är adjektivsuffixet för underfamilj -oideae, adjektivsuffixet för tribus är -eae och adjektivsuffixet för undertribus är -inae.

Taxon

En taxon är en enhet inom systematiken, exempel på en taxon är familj, klass, domän, osv. Nedan följer en uppräkning av några olika taxa (ett taxon flera taxa) från högsta till lägsta:

Domän - Rike - Stam/Division - Understam/Underdivision - Överklass - Klass - Underklass - Överordning - Ordning - Underordning - Överfamilj - Familj - Underfamilj - Tribus - Släkte - Art - Underart.

På engelska skriver man super för över, dvs superordning i stället för överordning, och sub istället för under, exempelvis subfamilj i stället för underfamilj.

Latinska namn

Ett latinskt namn består av två delar, den första delen är namnet på släktet, och stavas alltid med stor begynnelsebokstav, och den andra delen är namnet på arten (den växt vi tittar på) och stavas alltid med liten begynnelsebokstav. Ett exempel är Hygrophila polysperma, en växt som ofta kallas indisk vattenstjärna eller bara vattenstjärna. Hygrophila är släktnamnet, det finns flera olika arter som heter Hygrophila. En välkänd släkting heter Hygrophila difformis, vattenwistaria. Växter som har samma släktnamn är nära släkt.

Text av Eva Johansson

November 2007.